:
SUKATAN PELAJARAN


Tahap 1 -


Darjah 1 hingga darjah 3  - akademik merangkumi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Seni. manakala diniyyah merangkumi subjek Akhlak, Feqah, Tauhid, Jawi, Bahasa Arab dan tambahan subjek bagi tahun 3 iaitu sirah, imlak dan khat, Tajwid

Tahap 2

Darjah 4 hingga Darjah 6 - akademi merangkumi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, RBT, TMK, Sejarah, Pendidikan Jasmani manakala diniyyah pula Akhlak, Feqah, Tauhid, Jawi, Tajwid, Bahasa Arab, Jawi, Imlak, Khat, Sirah. Bagi subjek tahun 6 pula masih menggunakan silibus KSSR i aitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Kemahiran Hidup, Kajian Tempatan. Subjek diniyyah sama seperti tahun 5