:
Objektif, Misi, Visi Dan Moto SRI An Najihin


OBJEKTIF SEKOLAH

I. Untuk menyediakan alternatif pendidikan yang holistik

II. Melahirkan individu yang pintar lagi berakhlak.

III. Membentuk suasana yang kondusif dan islamik.

MISI

Memartabatkan Sri An Najihin sebagai sebuah sekolah pendidikan islam yang disegani dan mendapat keredhaan Allah SWT.

VISI

Melahirkan individu cemerlang, keluarga bahagia, masyarakat harmoni dan negara dirahmati.

MOTO

Melahirkan Anak Pintar Soleh